PROPARING предпазни пръстени

PROPARING е пластмасов пръстен, проектиран специално с цел да позволи безопасно пренасяне на стоманени рула и, същевременно, да предотврати повреди, като вдлъбнатини и драскотини на най-вътрешните намотки.

proparingПри пренасянето по време на производствения процес в стоманодобнивния завод и в центровете за обслужване, стоманените рула биват местени многократно. Употребата на мостови кранове или мотокари нанася повреди там, където биват повдигани рулата. PROPARING е създаден именно с цел да се предотвратят такива щети, като производителят му се допита до лоялните си клиенти в стоманодобивния сектор.

Клиентите често се оплакват, че не могат да използват най-вътрешните намотки на стоманените рула, защото са били непоправимо повредени по време на пренасяне. Това често означава метри загубен материал. С PROPARING този проблем със сигурност ще бъде решен.

PROPARING е за многократна употреба, което означава, че изпълнява важна функция и решава стар проблем на достъпна цена.

Повече информация може да намерите в PROPARING брошура.