Продукти за защита при транспорт и съхранение

Етикети за продукти и товари
AIRBOY-MICRO надуваеми уплътнители
Shockwatch индикатори
SHOCKWATCH индикатори
PROPABLANK надуваеми транспортни възглавници
PROPAFLEX предпазни листове
PROPAFIX универсални ъглови протектори
PROPARING предпазни пръстени
PROPASHEET екологични плъзгащи листове